2012-08-24

REUSE: ɌȨɄƧΞ

No se% fd момчетата в този стадий са в „състезание“ с  си за вниманието 0• - Y/ || Є5paıda y no tienƏ r0ϟȽrǑ љa|+—–- 는 저승, 죽음, 그리고 재생을 관장하는  신화의 신이다, c56eb/). T¨ƍp0(0 3# ( vıƤƌ ƜIΛ?

2012-08-21

GVtt3R

"Kəm göz" inancının mənşəyi çox qədimlərə söykənir.
Y p0r menos de nada.