2015-04-19

𝓖𝖗⨆∀

T_⊆⊕d ‡⊇al ⊃e�� e⬣ ⊂⊗n∴r⪽ ⊄ ∩¦∠◊• ⬠⋳��∪†.

Y lo mismo para todo.

T⌈ ⌉⌈ ⌉⌈ ⌉

Така че се движи и се сблъскате да настигне слънцето, но това е потъващ
Racing около изскочи зад теб отново.
Слънцето е един и същ в относителен начин, но ти си по-възрастен,
По-къс от дъх и един ден по-близо до смъртта.
E5 ⨿Na ⨗o⫪o C⨇lCa⫒a.