2015-04-19

T⌈ ⌉⌈ ⌉⌈ ⌉

Така че се движи и се сблъскате да настигне слънцето, но това е потъващ
Racing около изскочи зад теб отново.
Слънцето е един и същ в относителен начин, но ти си по-възрастен,
По-къс от дъх и един ден по-близо до смъртта.
E5 ⨿Na ⨗o⫪o C⨇lCa⫒a.

No hay comentarios: