2015-06-01

Mɐcɘtɐs ʤ tʀ¡tus

առանց ցանքաշրջանառության (կուլտուրաների հաջորդափոխման) պահպանման։ Մոնոկուլտուրայի դեպքում վատանում են հողի ֆիզիկական հատկությունները, expulsados.